אולסקול

אינדקס בתי ספר וגני ילדים בישראל, מציג מידע מגוון לגבי מוסדות החינוך הרשומים במשרד החינוך.

נתוני מיצ"ב בית-ספריים

ייעודו המרכזי של דוח המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) הבית ספרי הוא לספק להנהלת בית הספר כלי ניהולי ומשוב מפורט על תוצאות המיצ"ב, באופן יחסי לקבוצות השוואה רלוונטיות, ולשנים קודמות ולסייע בכך בתהליכי הניהול הבית-ספריים. הדוח, המוגש למנהל אחת לשנתיים, מכיל מידע סטטיסטי וחינוכי מקיף ברמה בית-ספרית, תוך הבאה בחשבון של הקשרים שונים כגון רקע חברתי-כלכלי, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד.

בחינת בגרות

בחינת בגרות היא בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך של ישראל, שמיועדת בעיקרה להערכת ידיעותיהם של תלמידים אינטרניים, בוגרי בית ספר תיכון ונבחנים חיצוניים במקצועות לימוד שונים. תלמיד שעמד בהצלחה בתנאי הזכאות לבגרות מבחינת ציוניו בבחינות אלה מקבל תעודת בגרות. בחינות בגרות נערכות במקצועות חובה ובנוסף נערכות בחינות בגרות במקצועות בחירה הנחלקים למקצועות עיוניים ולמקצועות טכנולוגיים. במשרד החינוך קיימים 25 שאלונים למקצועות חובה, 44 שאלונים למקצועות עיוניים לבחירה ו־58 שאלונים למקצועות טכנולוגיים לבחירה.

חינוך פורמלי

החינוך הפורמלי בישראל הוא אותו חלק ממערכת החינוך הנמצאת באחריותו של משרד החינוך ומבוסס על תקציב המדינה. מוסדות החינוך הפורמלי כוללים גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. בישראל תלמידים מחויבים להשתתף בלימודים במשך 13 שנים השתתפות ב"גן חובה" ועוד 12 שנות לימוד. לצד מערכת "החינוך הרשמי", מוכרות בישראל מערכות חינוך אחרות, בעיקר במגזר החרדי, שמקובלות כתחליף לימודים לצורך "חוק לימוד חובה". רשתות "החינוך העצמאי" החרדיות מחנכות חלק גדול מאוכלוסיית התלמידים ללא פיקוח משרד החינוך ובתקציב חלקי מהמדינה.