כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
351
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
2016
רשות:
אבו סנאן
פרטי קשר
יישוב:
אבו סנאן
כתובת:
אבו סנאן
כתובת למכתבים:
אבו סנאן, אבו סנאן
מיקוד:
2490500
טלפון:
04-9562334
מנהל/ת:
לואי מרזוק
מפקח/ת:
כמיל אבו דולה
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית אבו סנאן
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
351
בנים:
171
בנות:
180
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 61 61 30.5
ח 5 55 64 23.8
ט 5 55 55 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017