כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
109
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
2007
רשות:
אשכול
פרטי קשר
יישוב:
נווה
כתובת:
נווה
כתובת למכתבים:
נווה ד.נ. הנגב, נווה
מיקוד:
8548500
טלפון:
08-9960643
פקס:
08-9924418
מנהל/ת:
איל תם
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות חינוך נווה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
109
בנים:
0
בנות:
109
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 30 30.0
י 1 0 25 25.0
יא 1 0 31 31.0
יב 1 0 23 23.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017