כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
82
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
6.8
שנת הקמה:
2012
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
סעווה
כתובת:
סעוה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 3312, באר שבע
מיקוד:
8413201
טלפון:
054-5535687
מנהל/ת:
אברהים אבו כף
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
82
בנים:
50
בנות:
32
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 3 2 5.0
ב 1 6 1 7.0
ג 1 4 3 7.0
ה 1 4 4 8.0
ו 1 5 3 8.0
ז 1 2 5 7.0
ט 1 4 3 7.0
י 1 6 2 8.0
יא 1 4 3 7.0
יב 3 12 6 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017