כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
188
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
2018
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אום בטין
כתובת:
אום בטין
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10084, באר שבע
מיקוד:
8400102
טלפון:
08-6666666
מנהל/ת:
סלמאן אבו כף
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2018
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
14
תלמידים:
188
בנים:
95
בנות:
93
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 20 20 20.0
ב 2 20 20 20.0
ג 2 21 22 21.5
ד 1 11 12 23.0
ה 2 23 19 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017