כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
125
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
11.4
שנת הקמה:
2014
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
דרך בגין 130
כתובת למכתבים:
ת.ד. 7311, תל אביב - יפו
מיקוד:
6107201
טלפון:
03-5627231
פקס:
03-5613725
מנהל/ת:
אופיר לוי
מפקח/ת:
עדה נחום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
רשת עמל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
125
בנים:
100
בנות:
25
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 8 1 9.0
י 1 4 0 4.0
יא 3 27 13 13.3
יב 4 33 11 11.0
יג 1 16 0 16.0
יד 1 12 0 12.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017