כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
72
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
14.4
שנת הקמה:
2002
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אסתר המלכה 8
כתובת למכתבים:
אסתר המלכה 8, בני ברק
מיקוד:
5144620
טלפון:
03-6198475
טלפון נוסף:
03-6181378
פקס:
03-5797634
מנהל/ת:
מיכל פרנק
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
אמונה ת' האשה הדתית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
72
בנים:
0
בנות:
72
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 6 6.0
י 1 0 17 17.0
יא 1 0 21 21.0
יב 2 0 28 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017