כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
148
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
11.4
שנת הקמה:
2013
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכ סאפפרה
כתובת למכתבים:
שכ סאפפרה ת.ד. 2177, נצרת
מיקוד:
1612101
טלפון:
04-6084219
מנהל/ת:
תהאני מרעי שחאדה
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
148
בנים:
99
בנות:
49
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 1 10 2 12.0
ו 1 10 2 12.0
ז 1 8 4 12.0
ח 2 13 11 12.0
ט 2 17 7 12.0
י 1 6 4 10.0
יא 2 11 9 10.0
יב 3 24 10 11.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017