כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
83
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
5.5
שנת הקמה:
2003
רשות:
עמק חפר
פרטי קשר
יישוב:
נעורים
כתובת:
נעורים
כתובת למכתבים:
נעורים, נעורים
מיקוד:
4029800
טלפון:
09-8665854
פקס:
09-8665856
מנהל/ת:
דפנה אבן
מפקח/ת:
מירה דניאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
83
בנים:
65
בנות:
18
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 5 1 6.0
ג 3 15 2 5.7
ד 4 13 8 5.3
ה 2 9 3 6.0
ו 3 13 4 5.7
ז 2 10 0 5.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017