כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
347
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1995
רשות:
רחובות
פרטי קשר
יישוב:
רחובות
כתובת:
דרך ירושלים 1
כתובת למכתבים:
רחובות ת.ד. 15033, רחובות
מיקוד:
7615001
טלפון:
08-9352462
פקס:
08-9355276
מנהל/ת:
ליאת סלם
מפקח/ת:
חוה מרים טורץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
עירית רחובות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
347
בנים:
0
בנות:
347
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 29 29.0
ב 2 0 46 23.0
ג 2 0 55 27.5
ד 2 0 40 20.0
ה 3 0 54 18.0
ו 2 0 46 23.0
ז 2 0 41 20.5
ח 1 0 36 36.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017