כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
ה - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
378
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
31.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
שדות דן
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
הרב שניאור ז גורל 6
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד ת.ד. 17, כפר חב"ד
מיקוד:
6084000
טלפון:
03-9606989
פקס:
03-9603785
מנהל/ת:
ברוריה הולצמן
מפקח/ת:
דקלה רוזנבוים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית שדות דן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
378
בנים:
0
בנות:
378
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 3 0 98 32.7
ו 3 0 85 28.3
ז 3 0 94 31.3
ח 3 0 101 33.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017