כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
236
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
18.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
שדות דן
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
אדמו"ר הזקן 7
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד ת.ד. 22, כפר חב"ד
מיקוד:
6084000
טלפון:
03-9606878
פקס:
03-9606878
מנהל/ת:
מנחם מנדל כהן
מפקח/ת:
דקלה רוזנבוים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית שדות דן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
236
בנים:
236
בנות:
0
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 35 0 17.5
ב 1 24 0 24.0
ג 1 21 0 21.0
ד 2 27 0 13.5
ה 2 37 0 18.5
ו 2 41 0 20.5
ז 1 22 0 22.0
ח 2 29 0 14.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017