כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
99
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
1970
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
כרם א-סאחב 81
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 47, נצרת
מיקוד:
1610001
טלפון:
04-6570353
פקס:
04-6470488
מנהל/ת:
שורוק בטאח סואן
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בראייה/עיוורון
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
99
בנים:
64
בנות:
35
כיתות מיוחדות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 2 7 7 7.0
ג 1 3 3 6.0
ד 1 3 4 7.0
ה 2 9 2 5.5
ו 2 8 4 6.0
ז 1 6 0 6.0
ח 1 4 2 6.0
ט 1 5 1 6.0
י 1 6 1 7.0
יא 1 4 2 6.0
יב 3 9 9 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017