כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
56
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
18.7
שנת הקמה:
1977
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
ראשון לציון
כתובת למכתבים:
ראשון לציון, ראשון לציון
טלפון:
03-9575009
פקס:
08-9248140
מנהל/ת:
דוד לוי
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017