כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
88
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
14.7
שנת הקמה:
2000
רשות:
גולן
פרטי קשר
יישוב:
נוב
כתובת:
נוב
כתובת למכתבים:
נוב ד.נ. רמת הגולן, נוב
מיקוד:
1292100
טלפון:
04-6600205
טלפון נוסף:
04-6763883
פקס:
04-6600011
מנהל/ת:
איתן-יהושוע כלאף
מפקח/ת:
יוסף בר כוכבא
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אולפנת אייל ברמה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
88
בנים:
0
בנות:
88
כיתות:
4
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 15 15.0
י 1 0 20 20.0
יא 2 0 25 12.5
יב 2 0 28 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017