כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
25
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
חסידי האומות 10
כתובת למכתבים:
ככר יצחק רבין 0000, תל אביב - יפו
מיקוד:
68155
טלפון:
03-6818608
מנהל/ת:
מזלבט נאילה
מפקח/ת:
עדנה גרטי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017