כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
671
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
26.8
שנת הקמה:
1969
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 1766, כפר קאסם
מיקוד:
49940
טלפון:
03-9071488
טלפון נוסף:
03-9370455
פקס:
03-9071936
מנהל/ת:
איאד עאמר
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/10/2011
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
75
תלמידים:
671
בנים:
304
בנות:
367
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 6 79 100 29.8
יא 10 114 138 25.2
יב 9 111 129 26.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017