כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
720
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
1969
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 1766, כפר קאסם
מיקוד:
49940
טלפון:
03-9071488
טלפון נוסף:
03-9370455
פקס:
03-9071936
דוא"ל:
nidaliss@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
איאד עאמר
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/10/2011
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
74
תלמידים:
720
בנים:
347
בנות:
373
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 9 117 137 28.2
יא 10 111 131 24.2
יב 7 119 105 32.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016