כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
726
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
1969
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 1766, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9071488
טלפון נוסף:
03-9370455
פקס:
03-9071936
מנהל/ת:
איאד עאמר
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/10/2011
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
726
בנים:
350
בנות:
376
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 7 98 88 26.6
יא 10 125 142 26.7
יב 9 127 146 30.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017