כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
804
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
28.7
שנת הקמה:
1969
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 1766, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9071488
טלפון נוסף:
03-9370455
פקס:
03-9071936
מנהל/ת:
איאד עאמר
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/10/2011
כמויות ומספרים
מורים:
78
תלמידים:
804
בנים:
377
בנות:
427
כיתות:
25
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 9 129 144 30.3
יא 9 129 145 30.4
יב 10 119 138 25.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017