כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,621
כיתות:
55
תלמידים בכיתה:
29.5
שנת הקמה:
1977
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
המתנדבים 6
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10146, ראשון לציון
מיקוד:
7500102
טלפון:
03-9644003
פקס:
03-9660403
מנהל/ת:
תמי סיטון
מפקח/ת:
יורם שמחה
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
המתנדבים 6
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10146, ראשון לציון
מיקוד:
7500102
טלפון:
03-9648157
טלפון נוסף:
03-9664870
פקס:
03-9649468
מנהל/ת:
יפה ליבה
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
165
תלמידים:
1,621
בנים:
858
בנות:
763
כיתות:
48
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 118 118 33.7
ח 9 156 124 31.1
ט 7 126 104 32.9
י 9 129 144 30.3
יא 9 144 128 30.2
יב 10 148 123 27.1
יג 2 19 12 15.5
יד 2 18 10 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017