כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
1,327
כיתות:
51
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1974
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
מבצע יואב 95
כתובת למכתבים:
יהודה הלוי ת.ד. 4367, באר שבע
טלפון:
08-6414403
טלפון נוסף:
08-6414407
פקס:
08-6440199
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
חגי בנסון
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
באר שבע
כתובת:
יהודה הלוי 95
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 4367, באר שבע
מיקוד:
84143
טלפון:
08-6414403
טלפון נוסף:
08-6414407
פקס:
08-6440199
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אלישע פלג
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/11/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
152
תלמידים:
1,327
בנים:
719
בנות:
608
כיתות:
48
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 132 94 28.3
ח 8 120 109 28.6
ט 10 135 96 23.1
י 7 88 105 27.6
יא 9 138 91 25.4
יב 9 106 113 24.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017