כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
375
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
19.7
שנת הקמה:
1973
רשות:
אבן יהודה
פרטי קשר
יישוב:
אבן יהודה
כתובת:
השומרון 65
כתובת למכתבים:
ת.ד. 484, אבן יהודה
טלפון:
09-8901000
פקס:
09-8901001
אתר אינטרנט:
www.wbais.org
מנהל/ת:
מייקל דאונס
מפקח/ת:
צלילה צילה גולן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ביה"ס האמריקאי הבינלאומי
שפה:
אנגלית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
375
בנים:
194
בנות:
181
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 16 13 29.0
ב 2 15 15 15.0
ג 2 16 15 15.5
ד 2 10 28 19.0
ה 2 23 19 21.0
ו 2 24 21 22.5
ז 2 23 15 19.0
ח 2 28 21 24.5
יא 2 11 6 8.5
יב 2 28 28 28.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017