כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
168
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
15.3
שנת הקמה:
1966
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גניחובסקי 8
כתובת למכתבים:
גניחובסקי 8, בני ברק
מיקוד:
5124358
טלפון:
03-6183806
מנהל/ת:
ורד ויזנר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גניחובסקי 8
כתובת למכתבים:
גניחובסקי 8, בני ברק
מיקוד:
5124358
טלפון:
03-6190488
פקס:
03-6190331
מנהל/ת:
רחל כרמון
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
168
בנים:
0
בנות:
168
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 19 9.5
ח 2 0 25 12.5
ט 3 0 51 17.0
י 1 0 19 19.0
יא 1 0 25 25.0
יב 2 0 29 14.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017