כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
150
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
1966
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גניחובסקי 8
כתובת למכתבים:
גניחובסקי 8, בני ברק
מיקוד:
5124358
טלפון:
03-6183806
מנהל/ת:
ורד ויזנר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גניחובסקי 8
כתובת למכתבים:
גניחובסקי 8, בני ברק
מיקוד:
5124358
טלפון:
03-6190488
פקס:
03-6190331
מנהל/ת:
רחל כרמון
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
150
בנים:
0
בנות:
150
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 24 12.0
ח 2 0 24 12.0
ט 2 0 31 15.5
י 2 0 26 13.0
יא 1 0 24 24.0
יב 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017