כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2020
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ישועת יעקב 1
כתובת למכתבים:
ישועת יעקב 1, ירושלים
מיקוד:
9523330
טלפון:
02-6536474
טלפון נוסף:
058-4166171
פקס:
02-6536473
מנהל/ת:
יוסף אפרים גלנץ
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017