בית ספר אגודת אוהל זהר התורה אשדוד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אשדוד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אגודת אוהל זוהר התורה אשדוד
רפורמה
לא ברפורמה
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ע
6
אשכול למ"ס רשות
4
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.6%
הגשה לבגרות
לא
כתובת
מבוא הדמומית 4, אשדוד
טלפון
08-8650810
מנהל/ת
יעקב חריר
מפקח/ת
יהושע גרבר

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

35
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

316,938 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

316,263 ₪
עלות שעות הוראה
316,263 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

675 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
282 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
393 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,055 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
11.7