כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
38
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
12.7
שנת הקמה:
2019
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
מבוא הדמומית 4
כתובת למכתבים:
ת.ד. 16063, אשדוד
מיקוד:
7706001
טלפון:
08-8650810
פקס:
08-8678112
מנהל/ת:
יעקב חריר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אגודת אוהל זוהר התורה אשדוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
38
בנים:
38
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 7 0 7.0
י 1 17 0 17.0
יא 1 14 0 14.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017