כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
52
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
17.3
שנת הקמה:
2019
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
שמעון הצדיק 24
כתובת למכתבים:
יחזקאל הנביא 8, בית שמש
מיקוד:
9914040
טלפון:
02-5023422
פקס:
02-6500258
מנהל/ת:
חיים זאב שמידע
מפקח/ת:
שלמה יששכר יעקבסון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז מוסדות חינוך אור אפרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
52
בנים:
52
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 13 0 13.0
י 1 25 0 25.0
יא 1 14 0 14.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017