כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
124
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
31.0
שנת הקמה:
2019
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אמרי חיים 30
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1135, בני ברק
מיקוד:
5111101
טלפון:
03-6774850
פקס:
03-6776958
מנהל/ת:
אהוד כהן
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז להפצת תורה אהל אברהם
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
124
בנים:
124
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 45 0 22.5
י 1 39 0 39.0
יא 1 40 0 40.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 20/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017