בית ספר אולפנת עטרת רחל ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אולפנת עטרת רחל
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
שיבת שילה
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
22.2%
חציון וותק הוראה
11 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.2%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
44
מורות

תלמידים

0
בנים
238
בנות

תלמידים עולים

1.3%
עולים
98.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,427,638 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,229,514 ₪
עלות שעות הוראה
5,229,514 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

198,124 ₪
שירותי היקף
‎-18,880 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
21,887 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-2,040
רכישות חוזים והקצבות
187,157 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
10,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
22,763 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.8