כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
230
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
28.8
שנת הקמה:
2019
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
נג'ארה 14
כתובת למכתבים:
זנגויל 13, ירושלים
מיקוד:
9654826
טלפון:
02-6634466
מנהל/ת:
שיבת שילה
מפקח/ת:
מרים טייטלבאום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אולפנת עטרת רחל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2019
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
230
בנים:
0
בנות:
230
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 56 28.0
י 2 0 58 29.0
יא 2 0 52 26.0
יב 2 0 64 32.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017