כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
85
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
28.3
שנת הקמה:
2019
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
אוהל יהושע 31
כתובת למכתבים:
אוהל יהושע 31, בית שמש
טלפון:
02-6507077
פקס:
153-26507077
מנהל/ת:
פרומה מיסקי
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מנחת חינוך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2019
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
85
בנים:
0
בנות:
85
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 36 36.0
י 1 0 32 32.0
יא 1 0 17 17.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017