בית ספר אולפנת מבשרת קרית ארבע

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
קרית ארבע
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
קרוב אליך חסד לאברהם
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
עידית רגינה אליגל
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
5
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
18.8%
חציון וותק הוראה
7 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
16
מורות

תלמידים

0
בנים
60
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

554,578 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

531,592 ₪
עלות שעות הוראה
531,592 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

22,986 ₪
שירותי היקף
2,751 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
6,632 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,440
רכישות חוזים והקצבות
674 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
14,369 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
270,105 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,003 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.0