כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
25
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
8.3
שנת הקמה:
2019
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
רשב"י 5
כתובת למכתבים:
איתמר 3, אשדוד
מיקוד:
7739305
טלפון:
08-9562225
פקס:
08-9562224
מנהל/ת:
יעקב אמסלם
מפקח/ת:
אלימלך פופר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
שיבת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
25
בנים:
25
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 11 0 11.0
י 1 5 0 5.0
יא 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017