כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
830
כיתות:
39
תלמידים בכיתה:
21.3
שנת הקמה:
2018
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל-קצר
כתובת למכתבים:
ת.ד. 21569, ירושלים
מיקוד:
9121402
טלפון:
02-5803380
פקס:
02-5803380
מנהל/ת:
רים תמימי
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
דאר אל חכמה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2019
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
830
בנים:
348
בנות:
482
כיתות:
39
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 58 64 24.4
ב 6 65 71 22.7
ג 6 74 62 22.7
ד 6 77 57 22.3
ה 5 74 57 26.2
ו 3 0 50 16.7
ז 2 0 41 20.5
ח 2 0 30 15.0
ט 1 0 21 21.0
י 1 0 13 13.0
יא 1 0 6 6.0
יב 1 0 10 10.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017