כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
88
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
8.0
שנת הקמה:
2018
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 53
כתובת למכתבים:
שמעון בן שטח 10 ת.ד. 86, אלעד
מיקוד:
4081002
טלפון:
03-5433600
פקס:
03-9161113
מנהל/ת:
חיה מרקוס
מפקח/ת:
רבקה בר-חיים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיר חדש חדיש אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
88
בנים:
82
בנות:
6
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 13 3 8.0
ב 2 12 3 7.5
ג 2 12 0 6.0
ד 2 15 0 7.5
ט 1 11 0 11.0
י 1 10 0 10.0
יא 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017