כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
110
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
7.9
שנת הקמה:
2018
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 53
כתובת למכתבים:
שמעון בן שטח 10 ת.ד. 86, אלעד
מיקוד:
4081002
טלפון:
03-5433600
פקס:
03-9161113
מנהל/ת:
חנה קסוס
מפקח/ת:
רבקה בר-חיים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיר חדש חדיש אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
110
בנים:
104
בנות:
6
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 11 3 7.0
ב 3 17 2 6.3
ג 1 5 0 5.0
ד 3 17 1 6.0
ה 2 15 0 7.5
ט 1 15 0 15.0
יא 1 15 0 15.0
יב 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017