בית ספר אור החינוך אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מרכז מוסדות חינוך אלעד
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
חנה קסוס
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
12.5%
חציון וותק הוראה
5 שנים
בחינוך טכנולוגי
76.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

7
מורים
25
מורות

תלמידים

104
בנים
7
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,106,338 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,884,662 ₪
עלות שעות הוראה
4,884,662 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

4,221,676 ₪
שירותי היקף
1,738,863 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
22,452 ₪
חינוך מיוחד
2,042,617 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-43,665
רכישות חוזים והקצבות
381,871 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
79,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
601,787 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
81,323 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
7.4