כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
202
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
25.3
שנת הקמה:
2018
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 1
כתובת למכתבים:
רבי יהודה הנשיא 1, מודיעין עילית
מיקוד:
7183701
טלפון:
08-9743191
טלפון נוסף:
052-7633520
פקס:
08-9743199
מנהל/ת:
רחל הרצל
מפקח/ת:
שרה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
202
בנים:
0
בנות:
202
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 23 23.0
ב 1 0 42 42.0
ג 1 0 26 26.0
ד 1 0 25 25.0
ה 1 0 24 24.0
ו 1 0 21 21.0
ז 1 0 21 21.0
ח 1 0 20 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017