בית ספר אבני מודיעין עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
מודיעין עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
רחל הרצל
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
6
אשכול למ"ס רשות
1
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
230
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,008,654 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

940,316 ₪
עלות שעות הוראה
935,941 ₪
עלות שכר - קורונה
4,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

68,338 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,707 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
66,631 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
120,581 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
5,243 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.0