כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
144
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2018
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרואה 8
כתובת למכתבים:
ת.ד. 7, בני ברק
מיקוד:
5110001
טלפון:
02-6742611
פקס:
03-6166012
מנהל/ת:
אליה רפאל בוסקילה
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מסורת התורה בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
144
בנים:
144
בנות:
0
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 21 0 10.5
י 2 65 0 32.5
יא 2 58 0 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017