כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
126
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
31.5
שנת הקמה:
2018
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי אלעזר 50
כתובת למכתבים:
רבי אלעזר 49, בית שמש
מיקוד:
9908548
טלפון:
02-5619226
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אהלים של תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
126
בנים:
126
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 28 0 28.0
י 1 26 0 26.0
יא 1 47 0 47.0
יב 1 25 0 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017