בית ספר אוצרות הגדולים אשדוד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אשדוד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יא
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מכין אוצרות הגדולים
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
אליהו קרימולובסקי
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ע
5
אשכול למ"ס רשות
4
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.2%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

81
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

689,697 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

688,190 ₪
עלות שעות הוראה
688,190 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,507 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
597 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
910 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
8,515 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.0