כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
51
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
17.0
שנת הקמה:
2018
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
התלמוד 4
כתובת למכתבים:
התלמוד 4, אשדוד
טלפון:
08-9306260
מנהל/ת:
אליהו קרימולובסקי
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מכין אוצרות הגדולים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
51
בנים:
51
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 12 0 12.0
י 1 25 0 25.0
יא 1 14 0 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017