כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
73
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2018
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
התלמוד 4
כתובת למכתבים:
התלמוד 4, אשדוד
טלפון:
08-9306260
מנהל/ת:
אליהו קרימולובסקי
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מכין אוצרות הגדולים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
73
בנים:
73
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 25 0 25.0
י 1 22 0 22.0
יא 1 26 0 26.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017