כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,313
כיתות:
39
תלמידים בכיתה:
33.7
שנת הקמה:
2018
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך כפר עקב 2
כתובת למכתבים:
דרך כפר עקב 2, ירושלים
טלפון:
02-5314000
פקס:
02-5314001
מנהל/ת:
מואייד אלעוקבי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ארפאד
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
67
תלמידים:
1,313
בנים:
617
בנות:
696
כיתות:
39
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 49 37 43.0
ב 2 42 44 43.0
ג 3 63 48 37.0
ד 3 54 45 33.0
ה 3 41 57 32.7
ו 4 50 74 31.0
ז 3 57 41 32.7
ח 4 65 66 32.8
ט 4 57 64 30.3
י 3 56 41 32.3
יא 4 46 84 32.5
יב 4 37 95 33.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017