כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
129
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
32.3
שנת הקמה:
2018
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
שד אביי ורבא 10
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10037, מודיעין עילית
מיקוד:
7191904
טלפון:
08-9798866
פקס:
08-9797881
מנהל/ת:
פרידה פלדמן
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אמרי חיים ויזניץ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2018
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017