כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - י
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
293
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
32.6
שנת הקמה:
2019
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
סלאח אל-דין ת.ד. 51035, ירושלים
מיקוד:
9151001
טלפון:
02-6263756
פקס:
02-6263757
מנהל/ת:
עביר עלקם
מפקח/ת:
ח'לדון האדיה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מוסדות חינוך אלמטאר בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
293
בנים:
236
בנות:
57
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 5 12.0
ב 1 6 9 15.0
ג 1 6 10 16.0
ד 1 16 9 25.0
ה 1 43 10 53.0
ו 1 41 7 48.0
ז 1 49 5 54.0
ח 2 68 2 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017