כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2018
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
עזרא 72
כתובת למכתבים:
קהילות יעקב 56, בני ברק
מיקוד:
51645
טלפון:
03-5295406
פקס:
03-5295406
מנהל/ת:
אלעזר קצבורג
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
תורת חיים ואהבה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017