כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
54
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2018
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
חכמי יוסף 28
כתובת למכתבים:
ירמיהו 31 ת.ד. 5788, ירושלים
מיקוד:
9105701
טלפון:
02-6405000
פקס:
02-5388484
מנהל/ת:
אברהם יעקב קאופמן
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיח' סוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
8
תלמידים:
54
בנים:
54
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 8 0 8.0
יא 3 22 0 7.3
יב 3 24 0 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017