בית ספר אור דוד יבנה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
יבנה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
בן ציון מזוז
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
6
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
15.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

7
מורים
1
מורות

תלמידים

73
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,101,425 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

944,098 ₪
עלות שעות הוראה
925,348 ₪
עלות שכר - קורונה
18,750 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

157,327 ₪
שירותי היקף
116,000 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
5,190 ₪
חינוך מיוחד
5,920 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-7,910
רכישות חוזים והקצבות
19,838 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
18,289 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
304,110 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
14,581 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
12.2

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'