כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
80
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
2017
רשות:
מגדל העמק
פרטי קשר
יישוב:
מגדל העמק
כתובת:
אלי כהן 2
כתובת למכתבים:
היסמין 6 ת.ד. 3888, מגדל העמק
מיקוד:
2350176
טלפון:
073-2227400
פקס:
073-2227401
מנהל/ת:
סמדר קץ
מפקח/ת:
חנה זנו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מדרשת העמקים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
80
בנים:
0
בנות:
80
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 17 17.0
י 1 0 23 23.0
יא 1 0 16 16.0
יב 1 0 24 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017