כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
22
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
7.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
בן אביגדור 5
כתובת למכתבים:
בן אביגדור 5, תל אביב - יפו
טלפון:
03-7477893
טלפון נוסף:
052-5666975
פקס:
03-5628325
מנהל/ת:
ארז יוסף זדה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
דעת רשת לחינוך והכשרה מקצועית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016