בית ספר אור יאיר הר סיני שמעה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
הר חברון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ה
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
יותם שלום סלע
חמישון טיפוח יסודי
3
עשירון טיפוח יסודי
6
אשכול למ"ס רשות
5
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

25
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

151,445 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

150,979 ₪
עלות שעות הוראה
141,354 ₪
עלות שכר - קורונה
9,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

466 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
185 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
281 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
114,700 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
6,882 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
8.3