כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ה
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
50
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
12.5
שנת הקמה:
2017
רשות:
הר חברון
פרטי קשר
יישוב:
סוסיה
כתובת:
סוסיה
כתובת למכתבים:
סוסיה, סוסיה
מיקוד:
9040100
טלפון:
02-5376751
פקס:
02-5092332
מנהל/ת:
יותם שלום סלע
מפקח/ת:
נח ליבשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
50
בנים:
50
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 26 0 26.0
ב 1 9 0 9.0
ג 1 6 0 6.0
ד 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017