כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
69
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
17.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
הערבה התיכונה
פרטי קשר
יישוב:
חצבה
כתובת:
חצבה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 205 ד.נ. ערבה, חצבה
מיקוד:
8681500
טלפון:
04-6886404
פקס:
08-6581423
מנהל/ת:
יוסף מונטג
מפקח/ת:
רון דורי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/04/2018
כמויות ומספרים
מורים:
12
תלמידים:
69
בנים:
34
בנות:
35
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 12 10 22.0
י 1 8 9 17.0
יא 1 8 9 17.0
יב 1 6 7 13.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017