כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
70
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
17.5
שנת הקמה:
2017
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
הרב מבריסק 15
כתובת למכתבים:
הרב מבריסק 15, בית שמש
טלפון:
02-6514741
פקס:
02-6280560
מנהל/ת:
מאיר שמעון בידרמן
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בית דוד ישעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
70
בנים:
70
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 21 0 21.0
י 1 24 0 24.0
יא 1 21 0 21.0
יב 1 4 0 4.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017