בית ספר אהבת ישראל נחליאל

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית מטה בנימין
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
איתיאל רבקה לאה וינשטוק
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
16.7%
חציון וותק הוראה
7 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.8%

עובדי הוראה

1
מורים
17
מורות

תלמידים

0
בנים
113
בנות

תלמידים עולים

3.5%
עולים
96.5%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,560,469 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,360,605 ₪
עלות שעות הוראה
2,346,230 ₪
עלות שכר - קורונה
14,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

199,864 ₪
שירותי היקף
141,659 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
8,222 ₪
חינוך מיוחד
5,700 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,600
רכישות חוזים והקצבות
20,714 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
27,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
629,731 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
22,291 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
18.8