כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
107
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
21.4
שנת הקמה:
2017
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
נחליאל
כתובת:
נחליאל 1
כתובת למכתבים:
נחליאל 1, נחליאל
מיקוד:
7193800
טלפון:
08-9952585
פקס:
08-9952585
מנהל/ת:
איתיאל רבקה לאה וינשטוק
מפקח/ת:
רבקה טאובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
14
תלמידים:
107
בנים:
0
בנות:
107
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 20 20.0
ב 1 0 19 19.0
ג 1 0 23 23.0
ד 1 0 26 26.0
ה 1 0 19 19.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017