כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יד
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2017
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
החשמונאים 5
כתובת למכתבים:
החשמונאים 5, בני ברק
טלפון:
03-6148200
פקס:
03-5782703
מנהל/ת:
חנה הרוש
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שתילים רכים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017