כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
72
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2017
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
מסילת ישרים 6
כתובת למכתבים:
מרומי שדה 9, מודיעין עילית
מיקוד:
7182709
טלפון:
08-9741712
פקס:
08-9741712
מנהל/ת:
אפרים צבי אמזל
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
דרכה של תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017